Vortice Depuro Sky serie luchtreinigers voor plafondmontage

Weg met bacterieën, virussen en schimmels!

Met de Vortice Depuro Sky luchtreinigers kiest u voor effectieve verwijdering van bacteriën, virussen en schimmels zodat u door het reinigen en desinfecteren van de toevoerlucht, een schone en veilige werk- en woonomgeving waarborgt. Depuro Sky luchtreinigers gebruikt u het beste in commerciële en industriële omgevingen.

Werking Vortice Depuro Sky luchtreinigers voor plafondmontage

De Vortice Depuro Sky luchtreinigers zijn voorzien van ISO Coarse 65% (G4), ISO ePM1 70% (F7) en Hepa H14 filters voor het effectief verwijderen van schimmels, sporen, pollen, druppels van microdeeltjes en bacterieën. Daarmee wordt het risico allergieën, astma, ademhalingsproblemen en infecties sterk beperkt.

Werking Vortice Depuro Sky EVO luchtreinigers met PCO module

Naast de filtervoorzieningen van de Depuro Sky uitvoering is de Depuro Sky EVO voorzien van een PCO module. PCO staat voor Photo Catalystische Oxidatie. Deze module werkt als volgt: een UV lamp met een specifieke golflengte beschijnt een katalysator van titaniumoxide. De twee componenten brengen een chemisch proces op gang waarbij vrije radicalen (OH) worden gevormd. Door deze radicalen reageert de zuurstof (O2) in de lucht met water (H2O) tot waterstof perioxide (H2O2).

Daarmee worden  luchtverontreinigende stoffen zoals kooldioxide (CO2), zwaveloxiden (SOx) stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) omgezet in verbindingen met een sterk verminderde toxiciteit. Bijvoorbeeld stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), die beide worden omgezet in NO3.

Tevens verwijdert de PCO werking ook VOS (Vluchtige Organische Stoffen), een categorie verbindingen waaraan onder meer formaldehyde en aceton behoren, Zij behoren tot de belangrijkste oorzaken van slechte geuren in gesloten omgevingen. De PCO werking breekt deze stoffen af zet ze om in onschadelijke stoffen, zoals CO2 en water.

Daarnaast vernietigd de PCO werking de buitenste beschermende laag van pathogene micro-organismen zoals bacteriën en virussen en desinfecteert effectief de lucht in de ruimte en harde oppervlakken.

Groot voordeel van de PCO werking is dat het proces zich in de ruimte verspreid en zich niet alleen beperkt tot de luchthoeveelheid die in het apparaat behandeld wordt.

PCO werking in beeld

PCO werking in beeld

Constructie

De Vortice Depuro Sky en Sky EVO luchtreinigers zijn opgebouwd uit 25 mm dikke panelen. Goede akoestische isolatie zorgt voor geluidsarme werking. Daarnaast zijn de units eenvoudig te verplaatsen door de vergrendelbare zwenkwielen. Bovendien zijn de EC gelijkstroomventilatoren zeer energiezuinig. Voorfilters in de  ISO Coarse 65% (G4) en ISO ePM1 70% (F7) klasse beschermen de Hepa H14 filters die 99,995% verwijderen van delen met een equivalente diameter van ≤ 0.3μm. Daarnaast is de  behuizing neutraal gelakt in RAL 9006. Voor montage in een verlaagd plafond is de Depuro Sky (EVO) ontwikkeld en voor plafond onderbouw de Depuro Sky Easy (EVO). Verplaatsbare modellen vindt U op de pagina van de VORTICE Depuro Pro.

Regelbaarheid

De luchtreiniger is voorzien van een regeling met display en heeft de volgende functionaliteiten:

  • LCD display voor monitoring en instellen unit op afstand
  • aan/uit schakelaar voor de unit en PCO (alleen EVO modellen)
  • klokprogramma’s voor inschakelen unit, PCO en luchthoeveelheid
  • handmatige instelling luchthoeveelheid
  • led indicatie voor vuil filter melding
  • Modbus via RS-485 voor aansluiting op een gebouwbeheersysteem

Werkgebied

De Vortice Depuro Sky (EVO) voor plafondinbouw met een luchtdebiet van 1.800 m3/uur is geschikt voor een ruimte van 330 m2 . Voor plafond onderbouw gebruikt u de Vortice Depuro Sky Easy (EVO)  met een luchtdebiet van 1.200m3/uur geschikt voor een ruimte van 265 m2 waarbij het bereik van de oppervlakte is berekend bij een hoogte van 3m.

Toepassingen

Luchtreiningers zijn geschikt voor toepassing in: medische- en zorginstellingen, kantoren, scholen, sportgelegenheden en de horeca.

Wij informeren u graag over welk voordeel u met de Depuro Sky en Sky Easy (EVO) luchtreinigers van VORTICE  kunt behalen. Bij het bepalen van de juiste uitvoering en de inbedrijfstelling kunt u rekenen op onze uitstekende ondersteuning. Neem contact op voor meer informatie en service.

Downloads VORTICE Depuro Pro verplaatsbare luchtreinigers

Documentatie
Meer informatie op de website van VORTICE
ISSO Kenniskaart 239 COVID-19