Disclaimer

Onze Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik en de inhoud van deze website èn al onze andere digitale media, zoals nieuwsbrieven en acties.

Inhoud digitale media

De informatie van onze digitale media is met grote zorgvuldigheid door ons samengesteld. Veel informatie is echter gebaseerd op de productinformatie van onze leveranciers en wordt regelmatig door onze leveranciers herzien. U kunt dan ook geen rechten aan de informatie ontlenen.

Onvolkomenheden in de informatie

Mochten er onvolkomenheden (onvolledig, niet actueel, voor meerdere uitleggen vatbaar, etc.) in de informatie zitten dan aanvaardt Vortvent geen enkele aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik ervan voortvloeit. Dit geldt ook voor informatie van andere informatiebronnen waarnaar deze website verwijst (productbrochures, datasheets, hyperlinks, etc.). 
U kunt ons over de onvolkomenheden informeren via info@vortvent.nl, zodat wij de informatie kunnen aanpassen.

Gebruik van de informatie

Vortvent en haar leveranciers beschikken over auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U kunt de informatie voor persoonlijke doeleinden gebruiken (downloaden, kopiëren, opslaan, printen, etc.). Zonder schriftelijke toestemming van Vortvent en/of haar leveranciers is het niet toegestaan om de digitale media anderszins te gebruiken. Bijvoorbeeld voor aanpassing en distributie.

Persoonlijke situatie & advies

Voor een persoonlijk advies dient u altijd contact op te nemen met onze productspecialisten. De productinformatie op onze website en in onze andere digitale communicatie is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. Het kan ook niet beschouwd worden als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Aankoopbeslissingen die u zonder ons advies baseert op de beschikbare informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De productinformatie dient bij gebruikmaking van onze diensten bovendien geverifieerd te worden met de op dat moment geldende voorwaarden en condities van onze leveranciers. Gebruikers van de door ons geleverde apparatuur zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Vortvent behoudt zich het recht de informatie en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Laatste wijziging op 31 juli 2014.